2017-07-14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami własnymi Powiatu, oraz zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami, a także zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ul. Warszawska 28A

82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

tel / fax  55 246 81 75

oraz 55 246 82 05

e-mail: sekretariat@pcprndg.pl

ePUAP: /PCPRNDG/SkrytkaESP

 

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK 7:00 - 15:00
WTOREK  7:00 - 15:00
ŚRODA  8:00-16:00
CZWARTEK 7:00 - 15:00
PIĄTEK  7:00 - 15:00