Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
17.07.2017 więcej
Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
17.07.2017 więcej
Przyznawanie pomocy rzeczowej na zagospdarowanie
Przyznawanie pomocy rzeczowej na zagospdarowanie
17.07.2017 więcej
Organizowanie opieki w rodzinie zastępczej
Organizowanie opieki w rodzinie zastępczej
17.07.2017 więcej
Podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin
Podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 8/2012
W sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz
zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
17.07.2017 więcej