Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - PSYCHOLOG
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim PSYCHOLOG
17.05.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim PSYCHOLOG
19.04.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim PSYCHOLOG
21.03.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - PSYCHOLOG
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy
07.02.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - PRAWNIK
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - PRAWNIK
22.12.2017 więcej
Wyniki naboru na stanowisko - pracownik socjalny
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim PRACOWNIK
SOCJALNY
05.10.2017 więcej
Ogłoszenie o otwrtym naborze na partnera projektu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu w ramach
poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020
17.07.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - spotkania grup wsparcia
Zorganizowania i przeprowadzenia cyklu spotkań w ramach grupy
wsparcia dla rodzin zastępczych zarówno tych już
funkcjonujących jak i nowopowstałych.
17.07.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przeprowadzenie badań
Przeprowadzenie badań psychologicznych u zawodowych i
niezawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne
domy dziecka jak i kandydatów do prowadzenia rodzin
zastępczych.
17.07.2017 więcej