Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Psycholog
Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Dworze Gdańskim na stanowisko Psycholog
07.01.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko - Prawnik
Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Dworze Gdańskim na stanowisko Prawnik
31.12.2018 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko - Księgowy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim na stanowisko
księgowy
14.12.2018 więcej
Lista kandydatów na stanowisko - księgowy
Lista kandydatów na stanowisko - księgowy
10.12.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pieczy
instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i
sprawozdawczości
24.09.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE na stanowisko
ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i
sprawozdawczości
17.09.2018 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko - PSYCHOLOG
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
27.08.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - PSYCHOLOG
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - PSYCHOLOG
20.07.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - informatyk
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
22.06.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - IODO
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Gdańskim informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
05.06.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się