2018-02-07

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - PSYCHOLOG

Na ww. stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim     w wyniku zakończenia naboru wybrana została:

 

PANI DONATA SZALBIERZ – zam. Gdynia

 

 

Uzasadnienie:

Pani Donata Szalbierz posiada doświadczenie w jednostkach pomocy społecznej oraz spełniła wszystkie wymagania zawarte w informacji o możliwości składania ofert na umowę o pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim - ogłoszonej w dniu 9 tycznia 2018 r.