Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych
17.07.2017 więcej
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
17.07.2017 więcej
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pom.
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
17.07.2017 więcej
Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tł. przewodnika
Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza -
przewodnika
17.07.2017 więcej
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
17.07.2017 więcej
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ON
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
17.07.2017 więcej
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
17.07.2017 więcej
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej
17.07.2017 więcej