2017-07-14

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 52
tel/fax: 055 261 73 04
e-mail: oik@pcprndg.pl

NOWY NUMER !!!
055 261 73 04

Ośrodek Interwencji Kryzysowej został stworzony dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu przemocy, problemu alkoholowego, uzależnień, trudności związanych z rozwodem, okresem żałoby, chorobą bliskiej osoby, dla osób pragnących rozwiązać problemy rodzinne, wychowawcze, małżeńskie, dla osób szukających pomocy (bo czują się smutni, nieszczęśliwi, przygnębieni, zmęczeni), jeżeli potrzebują wsparcia, chcą zapoczątkować zmiany życiowe...

Jeśli znajdują się w sytuacji kryzysowej...

W Ośrodku można uzyskać poradę od specjalistów:

psycholog: psycholog@pcprndg.pl

wtorki 13.30 - 20.00

czwartki 08.00 - 11.30

prawnik: prawnik@pcprndg.pl

poniedziałek 16:30 - 18:30

wtorki 16.30 - 19.30

środy 16.30 - 19.30

pracownik socjalny: joanna.kowalczuk@pcprndg.pl

poniedziałki 8.00 - 16.00

wtorki 10.00 - 18.00

środy 10.00 - 18.00

czwartki 8.00 - 16.00

piątki 7.00 - 15.00

Świadczona pomoc

Staramy się pomóc:

 • przezwyciężyć ból i cierpienie
 • w odbudowaniu własnych wartości
 • w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem
 • w uzyskaniu pomocy do właściwych form pomocy i leczenia
 • w egzekwowaniu swoich praw

Ośrodek proponuje:

 • telefon i poczta zaufania
 • poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • grupowe zajęcia warsztatowe
 • grupy wsparcia (w tym dla ofiar przemocy)
 • w szczególnych sytuacjach czasowe schronienie