2017-06-26

Pracownicy

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Dyrektor

Dorota Betkier

Dyrektor

-----------------

 

 

Joanna Zakrzewska

inspektor ds. pomocy instytucjonalnej, ds. kadr,  starszy pracownik socjalny

10

Gabriela Ciura

główny  księgowy

12

Joanna Mączyńska księgowy 12

Anna Żużewicz

referent

Sekretariat

Katarzyna Zięcik

 inspektor ds. osób niepełnosprawnych,
pracownik socjalny

6

Andrzej Kocięcki

informatyk

6

Dział Swiadczeń

 

Diana Charzewska

inspektor ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości

9

Beata Piekarska

podinspektor

9

Zespół ds. pieczy rodzinnej

Anna Kwirant

specjalista pracy z rodziną

9

Barbara Gryszkiewicz

wz. Mirosława Woszak

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

9

Marzena Kocięcka 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

9

Aleksandra Macias koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 9

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Joanna Baranowska

psycholog

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52

82-100 Nowy Dwór Gd.

Paweł Wdowicz

prawnik

Joanna Kowalczuk pracownik socjalny