2017-07-17

Zarządzenie Nr 8/2012

W sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Nowym Dworze Gdańskim wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Załączniki

  Zarządzenie Nr 8-2...ca 2012 r.pdf 174,12 KB (pdf) szczegóły pobierz