Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie na lata 2018-2020
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowodworskim na
lata 2018 - 2020
25.06.2018 więcej
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych w
Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 - 2026
17.07.2017 więcej
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2026
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Nowodworskim na lata 2016 - 2026
17.07.2017 więcej
Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2016 - 2021
Program Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatu Nowodworskiego na lata
2016 - 2021
17.07.2017 więcej
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020
17.07.2017 więcej
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w
rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2018
17.07.2017 więcej
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie na lata 2015 - 2017
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowodworskim na
lata 2015 - 2017
17.07.2017 więcej
Program Aktywności Lokalnej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 - 2016
Program Aktywności Lokalnej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014
- 2016
17.07.2017 więcej
Procedury Pomocy Dziecku Krzywdzonemu
Procedury Pomocy Dziecku Krzywdzonemu
17.07.2017 więcej
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Nowodworskim
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie
Nowodworskim
17.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się