Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych w
Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 - 2026
17.07.2017 więcej
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2026
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Nowodworskim na lata 2016 - 2026
17.07.2017 więcej
Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2016 - 2021
Program Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatu Nowodworskiego na lata
2016 - 2021
17.07.2017 więcej
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020
17.07.2017 więcej
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w
rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2018
17.07.2017 więcej
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie na lata 2015 - 2017
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowodworskim na
lata 2015 - 2017
17.07.2017 więcej
Program Aktywności Lokalnej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 - 2016
Program Aktywności Lokalnej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014
- 2016
17.07.2017 więcej
Procedury Pomocy Dziecku Krzywdzonemu
Procedury Pomocy Dziecku Krzywdzonemu
17.07.2017 więcej
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Nowodworskim
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie
Nowodworskim
17.07.2017 więcej
Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na 2009 - 2015
Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w
Powiecie Nowodworskim na lata 2009 - 2015
17.07.2017 więcej
12