Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Nowodworskiego
Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Nowodworskiego
26.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1/2018
Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 lutego 2018 roku
05.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2017
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania
jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie w
2017 roku
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 14/2016
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania
jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie w
2016 roku
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 7/2015
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie w 2015
roku
17.07.2017 więcej